Partering af kreatur i ½ eller kvart

halv_partering